21-03-2016 Nieuwe aanplant

Bijgewerkt: 22 maart 2016


Aanplant Landschapsweide

Eenheid in verscheidenheid

Historische afbakening


Jan David Zocher jr. (1791-1870) was een Nederlands landschapsarchitect. Hij introduceerde, tegelijk met Lucas Pieters Roodbaard in Noord-Nederland, de landschapstuin in Nederland. De landschapstuin was kenmerkend voor het natuurdenken in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw. De landschapstuin of Engelse tuin, werd aangelegd zonder de allesoverheersende conventies van de symmetrische Franse tuin. Het concept van de landschapstuin leunt op de voorstelling van romantische, parkachtige landschappen met karakterbomen en verrassende doorkijkjes. In de praktijk wordt dit doorgaans gestalte gegeven door de aanleg van grasvelden, liefst op heuvelachtig terrein, omgeven door en afgewisseld met boomgroepen. Landschapsweide 'En-Plein-Air' bezit romantische, landelijke kenmerken zoals: gras afgewisseld met bomen, onder meer ribes struiken en op de kopse kanten: een beperkte aanplant van laurier ter bekroning. Het laurierboompje bereikte reeds in de Renaissance onze streken. Rond de 19e eeuw werd de Laurus nobilis internationaal geliefd en ontstonden de eerste familiale laurierbedrijven vooral in de Zuidelijke Nederlanden. Voorts is het geheel van de Landschapsweide licht bollend: het betreft hier een zogeheten bol akker gelegen aan een relatief klein en sfeervol wandelbos. Landschapsweide 'En-Plein-Air' verwijst zowel naar het oude kampenland als naar de romantische landschapstuin.